Podniesienie jakości świadczonych usług
Przychodnia realizuje inwestycję:

„Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla NZOZ Combi-Med. w Częstochowie”.


Przedsięwzięcie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu medycznego (perymetru, defibrylatora, aparatu do znieczulenia ogólnego wraz z monitorem anestezjologicznym, USG, 5 sztuk laryngoskopów) do poradni specjalistycznych.


Realizacja projektu przyczyni się do przeprowadzania przez NZOZ Combi-Med specjalistycznych badań ultrasonograficznych i okulistycznych oraz zabiegów: chirurgicznych i ginekologicznych.


Korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych przez NZOZ Combi-Med
  • Poprawa dostępu do specjalistycznych badań i zabiegów
  • Poprawa wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium
  • Zmniejszenie zachorowalności pacjentów, redukcja cierpienia
  • Zwiększenie oszczędności z tytułu uniknięcia choroby, w tym hospitalizacji i rekonwalescencjiSzanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

kliknij aby przeczytać