Podniesienie jakości świadczonych usług
Przychodnia realizuje inwestycję:

„Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla NZOZ Combi-Med. w Częstochowie”.


Przedsięwzięcie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu medycznego (perymetru, defibrylatora, aparatu do znieczulenia ogólnego wraz z monitorem anestezjologicznym, USG, 5 sztuk laryngoskopów) do poradni specjalistycznych.


Realizacja projektu przyczyni się do przeprowadzania przez NZOZ Combi-Med specjalistycznych badań ultrasonograficznych i okulistycznych oraz zabiegów: chirurgicznych i ginekologicznych.


Korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych przez NZOZ Combi-Med
  • Poprawa dostępu do specjalistycznych badań i zabiegów
  • Poprawa wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium
  • Zmniejszenie zachorowalności pacjentów, redukcja cierpienia
  • Zwiększenie oszczędności z tytułu uniknięcia choroby, w tym hospitalizacji i rekonwalescencjiUWAGA !


W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego w naszym kraju preferowana forma kontaktu pacjenta z lekarzami i pielęgniarkami naszej placówki jest

kontakt telefoniczny


Informujemy, że rejestracja telefoniczna jest na niżej podany numer telefonu:

Poradnie specjalistyczne: (34) 322-55-22
Poradnie internistyczne: (34) 322-71-71
Poradnia dziecięca: (34) 322-27-58


Apteka na terenie poradni czynna:

od poniedziałku do piątku: 7.30 – 20.00
sobota: 7.30 – 14.30